УслугиПокрај редовниот производствен програм Технобен Нова ДОО на своите клиенти им нуди и останати услуги,
како што се:


- Монтажа, ремонт и сервисирање на сите видови котли
- Виткање на цевки и профили
- Заварување - TIG, REL, EPP...
- Виткање на лимови
- Сечење на лимови

- Услуги со автодигалка KATO BERGER NK-300 со носивост до 30t

ТЕХНОБЕН НОВА ДОО
Александар Македонски бб
7500 Прилеп, Македонија

+389 48 428 326
+389 48 428 326

tehnoben@gmail.com
www.tehnoben.mk