УслугиПокрај производствениот програм Технобен Нова ДОО на своите клиенти им нуди и останати услуги,
како што се:


- Монтажа, ремонт и сервисирање на сите видови котли
- Проектирање и изведба на цевоводи и пумпни станици
- Виткање на цевки и профили
- Заварување - TIG, REL, MIG/MAG
- Виткање на лимови
- Сечење на лимови
- Услуги со автодигалка со носивост до 30t

ТЕХНОБЕН НОВА ДОО
Александар Македонски 104
7500 Прилеп, МК

+389 48 428 326
+389 48 428 326

[email protected]
www.tehnoben.mk