КОТЛИ | РЕЗЕРВОАРИ | ОСТАНАТО

 

Производ Инвеститор / Објект
Година

Автоклав, V=2.5m³

НАТ ТЕКСТИЛЕ - Прилеп
2014

Песочен филтер, Q=40m³/h

КВАСАРА АД - Битола
2014

Топлиноразменувач, А=38m2

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - Битола
2014

Топлиноразменувач, А=2m2

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - Битола
2014

Прегревач на пареа, Prab=6bar

ТЕТЕКС ЈАРН ГРУП - Тетово
2014

Топлиноразменувач, А=8m2

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - Битола
2014

Хоризонтален бојлер, V=2500lit. А=5.5m2

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - Битола
2014

Напоен резервоар со дегазатор NRD5

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - Битола
2014

Хидрофорска боца, V=750lit.

ИЗОФАС - Прилеп
2014

Јонски омекнувал, V=3m³

ШЕЌЕРАНА АД - Битола
2013

Хидрофорска боца, V=6m³ P=8bar

ГРОЗД - Струмица
2013

Екран за котел BKG 40

Касарна во Кичево
2013

Резервоар за пареа (Шпајхер)

ИНГ ЛУЛИ - Струга
2013
Топлиноразменувач, Q=150kW Млекара МИКИ - Прилеп
2013
Бојлер, V=1.5m³ ЕНЕРГОСИСТЕМ - Скопје
2013

INOX бојлери, V=2000lit.

ПАНДО ИНЖЕНЕРИНГ - Велес
2013
Напоен резервоар со дегазатор NRD4/3 КОКА КОЛА - Скопје
2013
Хидрофорска боца, V=2m³ МЛЕКАРА МИКИ - Прилеп
2012
Кондензен резервоар, V=1400lit. МЛЕКАРА МИКИ - Прилеп
2012
Кондензен резервоар, V=2m³ ОПШТА БОЛНИЦА - Прилеп
2012
Догравачи за мазут КЕК Косово, Електрана Обилич
2011

Дневен резервоар за мазут

КЕК Косово, Електрана Обилич
2011

Силоси за кварцен песок, V=50m³

Парч.4

ЕНМОН - Велес
2011
Економајзер НАТ ТЕКСТИЛЕ - Прилеп
2011
Eкономајзер ИНГ ЛУЛИ - Струга
2011
Бафер, V=500lit. ЏИВИ - Гевгелија
2011
Бафер, V=1000lit. ЕНЕРГОСИСТЕМ - Скопје
2010

Кондензен резервоар, V=3m³

ТЕТЕКС ЈАРН - Тетово
2010

Дневен резервоар за мазут, V=1m³

ПРИМАТЕХНА - Битола

2010

Кондензен резервоар

 

СОКОМАК - Битола
2010

Бакарен грејач, А=4m2

ТЕРМОСНЕЈКС - Скопје
2010

Напоен резервоар со дегазатор NRD2

ФРАГМАТ - Куманово
2010

Песочен филтер, Q=50m³/h

КВАСАРА АД - Битола

2010

Бојлер, V=5m³

ЕНЕРГОСИСТЕМ - Скопје

2009

Напоен резервоар со дегазатор NRD3

Рони Коланд - Прилеп
2009

и многу други...